EvaGlass.cz - ruční výroba skla

Příprava skelné směsi

sklo​Skelná směs se skládá z kyseliny (křemičité nebo borité) a také nejméně ze dvou zásad, z níž jedna je alkalická (oxid draselný nebo oxid sodný) a druhou je zemina a to oxid vápenatý (křída, vápenitý pískovec nebo přirozený pískovec) nebo také oxidy kovů (např. hlinitý, olovnatý nebo zinečnatý). Směs, která je takto důkladně umleta a promíchána, se nazývá sklářský kmen. Příprava skelné směsi vzniká tavením kyselých látek a zásad. Vznikají různé chemické pochody a změny. Kvalitu skla určuje nejen kvalita těchto látek a jiných příměsí, ale také vzájemného poměru. Kyselina křemičitá se používá ve formě křemene a písku. Nejlepší pro přípravu skelné směsi je použití jemného sklářského písku o velikosti zrn do 0,5 milimetrů a s minimální příměsi železa, které barví sklo do hnědočervena. Poté se přimíchá zemina a alkalické zásada. Skelnou hmotu je nutno odbarvit, zakalovat, ale také zabarvovat použitím různých sloučenin podle toho, k jakému účelu je určena.


Proces výroby skla

Sklo vzniká ve sklářských pecích tavením. Sklo se taví při teplotě 1450 až 1550 °C, boritokřemičité sklo typu 3.3 při teplotě až 1630 °C a křemenné sklo okolo 2000 °C.

Tavení sklářského kmene má tři období:

Roztavení

Sklářský kmen se dokonale roztaví ve sklářské peci roztavené sklo je tuhé, nestejnorodé, neprůhledné a s bublinkami, které se musí odstranit zvýšením teploty a přidáním různých čeřidel

Čeření

Hmota se dál mísí, bublinky unikají a sklo se tak stává průhlednějším a řidším. Vyčeřené sklo je velmi řídké.

Sejití

Ochlazení skla, po dokonalém čeřití a sejití se sklo teprve zpracovává a to buď ručně, nebo strojově.

Image​​

Kontakty

Eva Vlachová - Ruční výroba skla

Rádlo 328
468 03 Rádlo
Česká republika

IČ: 47289988

tel: +420 774 974 100
e-mail: evaglass@seznam.cz
WWW: www.evaglass.cz

Fotogalerie


O nás   |   Power Plate   |   Trénink   |   Kontraindikace |    Galerie   |   Ceník  |   EvaGlass.cz  |  Kontakt